Az osztály és az objektum

Az objektum-orientált szemlélet célja, hogy a logikailag egybe tartozó adatokat egységben tudjuk kezelni a hozzá tartozó műveletekkel - mind a forráskódban, mind használat közben.

Definiálás:

class Animal
{
  string name;
  int hungerLevel;

  void Eat(Animal a) { /* ... */ }

  void MakeSound() { /* ... */ }

  int GetHungerLevel() { return hungerLevel; }
}

Használat:

Animal hawk = new Animal("Hawk");
Animal mouse = new Animal("Mouse");
h.Eat(mouse);
h.hungerLevel -= 10;

Az osztály egy összetett adattípus, ami azt jelenti, hogy több, más adattípusból áll össze. A fenti példában az Animal osztály egy névből és egy éhségszintből áll.

Az Animal ugyanúgy egy típus, mint az int, bool és a string - az egyedüli különbség, hogy mi definiáltuk. Épp ezért, a többi típushoz hasonlóan, a használatához konkrét értékekre van szükség.

Figyeljük meg a hasonlóságot:

// Tipus valtozo = ertek
int characterCount = 5;
bool fileOpened = file.IsOpen;
double array = { 5, 7.8, -78 };
Animal hawk = new Animal("Mouse");
List<string> list = new List<string>();

Ez azt jelenti, hogy pl. az Eat() függvényt, vagy a hungerLevel változót egy konkrét állat nélkül nem is lehet használni.

Elnevezések, szakszavak:

 • Animal - típus: osztály (class)
 • new Animal() - érték: objektum (object), példány (instance)
 • Az összetartozó adatok (name, hungerLevel): tag (member), objektum változói
 • Az elvégezhető műveletek (Eat, GetHungerLevel): metódus (method), tagfüggvény (member function)
 • Új érték, objektum létrehozása: példányosítás (instantiation, to instantiate), vagy csak simán létrehozás (create)

A tagváltozókat és a metódusokat a programozási nyelvek döntő többségében a . (pont) művelettel érhetjük el:

t.Length;
date.Year;
file.ReadLine();
"Hello".ToUpper();

PHP nyelven azonban a . már foglalt a string összefűzésre, ezért a C-ből kölcsönzött nyilat használjuk:

$obj->setData(4);
$obj->data = 5; // A tagváltozó elé nem kell még egyszer dollárjel!

Metódusok és a this

class Person
{
  string name;
  DateTime birthDate;

  int CalculateAge()
  {
    return DateTime.Now.Year - this.birthDate.Year;
  }
}

A hagyományos függvényekhez képest a metódusok elérhetik az aktuális objektumok tagváltozóit és más metódusait. Ehhez a speciálisan elnevezett this (PHP-ban $this) változót használhatjuk.

A this kulcsszó Java-ban és C#-ban elhagyható, ha egyértelmű, hogy a tagváltozóra hivatkozunk:

  int CalculateAge()
  {
    return DateTime.Now.Year - birthDate.Year;
  }

Ha van ugyanolyan nevű lokális változónk vagy paraméterünk, akkor azonban ki kell írni:

  void SetBirthDate(DateTime birthDate)
  {
    this.birthDate = birthDate;
  }

PHP-ban és JavaScript-ben mindig ki kell írni, nem lehet elhagyni.

Objektumok létrehozása

Az objektumok használatának egy nagy előnye, hogy a létrehozáskor meg lehet adni paramétereket, és ez alapján készül el az objektum.

Ehhez egy konstruktort kell definiálnunk:

class Animal
{
  string owner;
  int legCount;

  Animal(string owner, int legCount)
  {
    this.owner = owner;
    this.legCount = legCount;
  }
}

C#-ban / Java-ban a konstruktor neve az osztály neve és nincs megadva visszatérési érték. Ez nem minden programnyelvben van így! (l. példákat lentebb)

Láthatóság (visibility)

A fenti példában van egy potenciális hibaforrás. A kód nem akadályozza meg azt, hogy a változókba ne kerüljön érvénytelen érték:

var a = new Animal("John Smith", 4);
a.legCount = -3;

A -3 érték jöhet felhasználótól, vagy hibás programkódból - mindenesetre az biztos, hogy valahogy szeretnénk megakadályozni a hiba létrejöttét.

Sok programnyelvben meg lehet jelölni a változókat, függvényeket, konstruktorokat, hogy csak bizonyos környezetben legyen elérhetők, meghívhatók. Így az osztályt használó fejlesztőt meg lehet akadályozni abban, hogy véletlenül kihagyja a hibaellenőrzést.

A két legfontosabb láthatóság:

 • public: publikus, bárhonnan elérhető
 • private: privát, csak az osztályon belül érhető el
class Animal
{
  private string name;

  public void WriteName()
  {
    // A "name" az osztályon belül elérhető:
    Console.WriteLine(this.name);
  }
}

class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    Animal a = new Animal();
    // A "name" az osztályon kívül nem érhető el, az alábbi sor hibás:
    Console.WriteLine(a.name);
    // A metódus viszont publikus, azt meg lehet hívni:
    a.WriteName();
  }
}

Példák osztály definiálására

class Animal
{
  string owner;
  int legCount;

  public Animal(string owner, int legCount)
  {
    this.owner = owner;
    this.legCount = legCount;
  }

  public void SetLegCount(int legCount)
  {
    if (legCount >= 0) {
      this.legCount = legCount;
    }
  }
}

C#-ban az alapértelmezett láthatóság a private, ezért nem szokás kiírni.

class Animal {
  private String owner;
  private int legCount;

  public Animal(string owner, int legCount) {
    this.owner = owner;
    this.legCount = legCount;
  }

  public void setLegCount(int legCount) {
    if (legCount >= 0) {
      this.legCount = legCount;
    }
  }
}

Java-ban a default érték teljesen mást jelent, ezért a private-et mindig kiírjuk.

class Animal
{
  private $owner;
  private $legCount;

  public function __construct($owner, $legCount)
  {
    $this->owner = $owner;
    $this->legCount = $legCount;
  }

  public function setLegCount($legCount)
  {
    if ($legCount >= 0) {
      $this->legCount = $legCount;
    }
  }
}

PHP-ban mindent ki kell írni. A konstruktor neve mindig __construct, az osztály nevétől függetlenül.

class Animal {
  constructor(owner, legCount) {
    this.owner = owner;
    this.legCount = legCount;
  }

  setLegCount(legCount) {
    if (legCount >= 0) {
      this.legCount = legCount;
    }
  }
}

JavaScript-ben nem létezik láthatóság, minden publikus. A privát tagokat lehet jelölni kezdeti aláhúzással (pl. this._owner = owner), de ez csak konvenció, a környezet nem jelez hibát, ha megszegjük.

Adattagokat nem kell külön kiírni, a konstruktorban definiáljuk őket értékadással.

A konstruktor neve mindig constructor, az osztály nevétől függetlenül.

Használat

A létrehozás mind a négy esetben, mind a négy programnyelven:

new Animal("Mary Sue", 6);

Ábrázolás

Az osztályokat lehet programozási nyelvtől független módon, úgynevezett osztálydiagramon ábrázolni.

Repó és munkapéldány közti műveletek

A téglalap mindig három részből áll, akkor is, ha valamelyik üresen marad.

A felső harmad az osztály neve. A középső rész tartalmazza az adattagokat, az alsó pedig a metódusokat. Az ábráról egyértelműen leolvasható a változók típusa, a függvények paraméterei és visszatérési értéke.

A konstruktort tipikusan az osztály nevével jelöljük, a privát adattagokat - jellel, a publikusakat + jellel.

Property-k, getter, setter

Gyakran előfordul, hogy a tagváltozókat márpedig el szeretnénk érni, de a hibaellenőrzést meg szeretnénk tartani.

Java és PHP nyelven ezt segédfüggvények segítségével oldhatjuk meg.

Java példa:

class Animal {
  private String owner;
  private int legCount;

  public int getLegCount(int legCount) {
    return legCount;
  }

  public void setLegCount(int legCount) {
    if (legCount >= 0) {
      this.legCount = legCount;
    }
  }
}

Ha módosítani szeretnénk, pl. 1-gyel csökkenteni a tagváltozót, akkor azt így tehetjük meg.

Animal bird = new Animal();
bird.setLegCount(bird.getLegCount() - 1);

A kód aránylag nem szép, de Java-ban és PHP-ban ez az egyetlen lehetőségünk.

C# és JavaScript azonban bevezetett egy új fogalmat, a property-t, ami lehetővé teszi, hogy az osztályon kívülről úgy látszódjon egy függvény, mintha adattag lenne.

C# példa:

class Animal
{
  string owner;
  int legCount;

  // Nincs zárójel!
  public int LegCount {
    get
    {
      return legCount;
    }
    set {
      // A value speciális érték tartalmazza az új értéket.
      if (value >= 0) {
        this.legCount = value;
      }
    }
  }

  public string Owner {
    get
    {
      return owner;
    }
  }
}

Nem kötetelező mindkettőt definiálni. Ha csak a get-et adjuk meg, akkor a property csak olvasható lesz, ha csak set-et, akkor csak írható.

Használat:

Animal centipede = new Animal();
centipede.LegCount = 100;
centipede.LegCount--;
Console.WriteLine(centipede.Owner);
// Ez a sor hibás, mert nincs setter:
centipede.Owner = "John";

JavaScript példa:

class Animal {
  constructor() {
    this._owner = "Default owner";
    this._legCount = 0;
  }

  // Mintha függvény lenne, csak a get/set kulcsszót elé írjuk
  get legCount() {
    return this._legCount;
  }

  set legCount(legCount) {
    if (legCount >= 0) {
      this._legCount = legCount;
    }
  }

  get owner() {
    return this._owner;
  }
}

let centipede = new Animal();
centipede.legCount = 100;
centipede.legCount--;
console.log(centipede.owner);

Mindkét nyelven, az Owner/owner és a LegCount/legCount használat közben úgy tűnik, mintha változó lenne, mégis függvényeket hív meg a háttérben. Ezáltal olvashatóbb kódot tudunk készíteni:

bird.setLegCount(bird.getLegCount() - 1) ugyanazt jelenti, mint a bird.LegCount--

és mégsem vesztjük el a hibaellenőrzést, a legCount értéke sosem lesz negatív.

Mi ellen véd a private?

Véletlen programhibák, elgépelések, számítási hibák ellen.

Rossz szándékú fejlesztő ellen nem véd

Ha szeretnénk, könnyedén ki lehet játszani a private által nyújtott védelmet:

import java.lang.reflect.Field;

class TestClass {
  // Privát, az osztály nem módosítja, így örökké 2 lesz, ugye?
  private int alwaysPositive = 2;
  
  public void print() {
    System.out.println(this.alwaysPositive);
  }
}

public class CircumventVisibility {
  public static void main(String[] args) throws NoSuchFieldException,
      IllegalArgumentException, IllegalAccessException {
    TestClass obj = new TestClass();
    obj.print(); // 2-t ír ki
    // Az alábbi sor hibás, mert az alwaysPositive változó privát
    // obj.alwaysPositive = -3;

    // Turkáljunk egy kicsit a Java belső működésébe
    Field declaredField = TestClass.class
      .getDeclaredField("alwaysPositive");
    declaredField.setAccessible(true);
    declaredField.setInt(obj, -3);
    obj.print(); // -3 -at ír ki. Upsz...
  }
}

Viszont ilyen kódot véletlenül nem fogunk írni. Ha mégis használjuk, magunkkal szúrunk ki.

A gép előtt ülő “hacker”-től nem véd

Ha rendszergazdák vagyunk, akkor a saját gépen amúgy is van hozzáférésünk mindenhez, csak egy kis energia kell hozzá. Az .exe / .jar stb. fájlokból ki lehet olvasni az összes string-et, adatot, illetve a megfelelő eszközökkel a memóriából is.