A fa matematikai definíciója: összefüggő, körmentes gráf.

Amellett, hogy pontos és precíz, programozási szempontból semennyit nem segít abban, hogy megértsük, mire is jó. Ehelyett kevésbé “precízen”, de sokkal hasznosabban fogjuk megfogalmazni.

A fa egy olyan adatszerkezet, amely egy gyökérelemből indul ki, és minden elemnek lehet egy vagy több további gyereke. Ezen belül, attól függően, hogy milyen egyéb megkötéseket hozunk, hogyan tároljuk az elemeket, a különböző fa-típusok különböző célra lesznek jók.

Az alábbi pl. egy ún. “2-3 fa”:

2-3 fa

Bináris fa

A bináris fa egy olyan fa, amiben minden elemnek legfeljebb két gyereke van. Az elemekre nincs (feltétlen) konkrét megkötés:

Bináris fa

Haszna azonban akkor van ennek az adatszerkezetnek, ha különféle egyéb szabályokat követelünk meg. Pl. egy ilyen szabály lehet:

 • Minden elemnek kisebbnek / nagyobbnak kell lennie a gyerekeinél
 • A legalsó kivételével minden szintnek fel kell legyen töltve
 • Az utolsó szintnek pedig ha nincs feltöltve, akkor balról jobbra kell feltölteni

Ebben az esetben az adatszerkezet a bináris fának egy speciális változata, az ún. kupac.

A bináris keresőfa is a bináris fának egy speciális változata:

Bináris keresőfa

A bináris keresőfa a bináris fának egy alfaja:

 • Minden elem csak egyszer szerepelhet
 • Egy elem bal oldalán csak és kizárólag az adott elemnél kisebb elemek, a jobb oldalon pedig csak nagyobb elemek találhatók
  • Ez nem csak a közvetlen gyerekekre vonatkozik, hanem teljes rész-fára!

A bináris fa nagy előnye az adattárolással kapcsolatban, hogy a kesesési műveletet nagyban meg tudja gyorsítani. Egy tömbbel összehasonlítva nem kell minden elemet bejárni, hanem elég

Végtelen kép helyett egy interaktív demón keresztül sokkal érthetőbb a működés:

Bináris keresőfa vizuálisan

Az “Insert”, “Delete”, “Find” gombokkal kipróbálható a beszúrás, törlés, keresés művelet, alul pedig az “Animation speed” csúszkával gyorsítható ill. lassítható az animáció.

A bináris keresőfa egy rekurzív adatszerkezet. Ez azt jelenti, hogy ha bármelyik gyerekelemet nézzük, azt tekinthetjük úgy, mint egy kisebb, teljes értékű bináris fa. Ezért a használt algoritmusokat is egyszerű rekurzívan elkészíteni.

Beszúrás

Ha a beszúrandó elem kisebb, mint az aktuálisan vizsgált elem, akkor balra próbáljuk beszúrni, ha nagyobb, akkor jobb oldalra. Ha a bal vagy jobb oldal már foglalt, akkor rekurzívan az adott elemen folytatjuk a vizsgálatot.

BiFaElem.Beszúr(újÉrték):
  Ha this.érték > újÉrték:
    Ha this.bal != null:
      this.bal.Beszúr(újÉrték)
    Különben:
      this.bal = új BiFaElem(újÉrték)
  Különben ha this.érték < újÉrték:
    Ha this.jobb != null:
      this.jobb.Beszúr(újÉrték)
    Különben:
      this.jobb = új BiFaElem(újÉrték)
  Különben:
    // Egyenlő, nem szúrunk be

A vizualizációs oldalon próbáljuk meg beszúrni az alábbi elemeket: 45 0 9 -8 99 20

Figyeljük meg, hogy az elemek a fenti algoritmussal kerülnek beszúrásra, és az eredményül kapott fa teljesíti a keresőfa definícióját.

Keresés

A keresésre használt algoritmus nagyon hasonló lesz a beszúráshoz. Beszúrás helyett azonban egy igaz-hamis értéket adunk vissza:

BiFaElem.Tartalmaz-e(érték) : logikai
  Ha this.érték > érték:
    Ha this.bal != null
      Ki(this.bal.Tartalmaz-e(érték))
    Különben:
      // Bal oldalt kellene lennie, de nincs ott semmi
      Ki(hamis)
  Különben ha this.érték < érték:
    Ha this.jobb != null
      Ki(this.bal.Tartalmaz-e(érték))
    Különben:
      // Jobb oldalt kellene lennie, de nincs ott semmi
      Ki(hamis)
  Különben:
    // Egyenlő, megtaláltuk
    Ki(igaz)

A vizualizációs oldalon keressük ki az alábbi elemeket: 99 9 15

Törlés

A törlés művelethez először meg kell találnunk egy kereséssel az elemet. Ha nincs a fában, akkor természetesen nincs mit törölnünk. Ha megtaláltuk, akkor azonban nem nyilvánvaló, mit is tegyünk.

 • Levélelem (legalsó elem, nincs gyereke) törlésekor nincs probléma
 • Ha egy gyereke van, akkor azt az elemet “felhúzhatjuk” az eredeti helyébe
 • A próbléma az az eset, amikor a törölt elemnek két gyereke van.

A megoldás az lesz, hogy a fában egy másik elemet választunk ki, ami a törölt elem helyére kerül majd. Ez egy olyan elem kell, hogy legyen, ami kisebb, mint az összes jobb oldali elem, és nagyobb, mint az összes bal oldali elem.

Ilyenből kettő is lehet:

 • A jobb ágnak a “legbaloldalabbik” (azaz a legkisebb) eleme
 • A bal ágnak a “legjobboldalabbik” (azaz a legnagyobb) eleme

Mi most az utóbbit fogjuk választani.

Figyeljük meg, mi történik, ha töröljük az alábbi elemeket egymás után: 45 0

Bejárás

Bejárásnak (traversal) azt nevezzük, ha egy adatszerkezet minden elemén elvégzünk egy műveletet (pl. egy kiíratást, összegzést stb.). A legtöbb programnyelvben létezik egy “foreach” művelet, ami adatszerkezettől függetlenül el tudja ezt végezni.

A bináris fát az alábbi módon járjuk be a leggyakrabban:

BiFaElem.Bejár():
  Ha this.bal != null:
    this.bal.Bejár()
  Művelet(this.érték) // pl. konzolra kiírás
  Ha this.jobb != null:
    this.jobb.Bejár()

Ha a fenti beszúrást, törlést elvégeztük, akkor az algoritmus az alábbi kimenetet kell, hogy adja:

-8 9 20 99

Az, hogy a kimenet sorrendben van, nem véletlen: először az aktuális elemnél kisebbeket vesszük sorra, majd az aktuálisat, végül a nagyobbakat. Emiatt gyakran használják adatbázisokban a keresés és a sorrendbe tétel meggyorsítására.

Ezt a bejárási módot ezért BKJ (bal-közép-jobb, in-order) bejárásnak is bevezzük. Két használt bejárási sorrend még:

 • KBJ (közép-bal-jobb, pre-order)
  • 20 -8 9 99
  • Ha egy másik fába az elemeket ebben a sorrendben szúrjuk be, akkor az új fa teljesen meg fog egyezni az eredeti fával
  • Egy kifejezésfából Lengyel formát készít
 • BJK (bal-jobb-közép, post-order)

Önkiegyenlítés

Extrém esetekben előfordulhat, hogy a bináris fa egik ágán nagyon sok elem, a többi ágon viszont nagyon kevés található. Ez a keresést nagyon le tudja lassítani.

A vizualizáción, egy új, üres fába próbáljuk beszúrni az alábbi elemeket, hogy lássuk a problémát: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Egy fát fel lehet szerelni az önkiegyenlítés módszerével, ami a fa elemeinek átrendezésével, a fa “forgatásával” kiegyenlíti a legnagyobb és legkisebb ágakat, megtarva a keresőfa tulajdonságot.

Ilyen pl.:

A bevezetőben említett 2-3 fa pedig úgy oldja meg a kiegyenlítést, hogy megengedi azt, hogy 2 helyett 3 eleme is legyen egy elemnek: vizualizáció (Max. Degree = 3)